اندیشه » مراجع و بزرگان دینی » تعداد بازدید: ٢٩٩٥٨٨
محمد تقی جعفری
امتیاز:

استاد علاّمه محمد تـقی جـعفری بـه سال 1304 خورشیدی در شهر تبریز متولد شد و پس از تحصیلات عالیه علوم اسلامی در شهر تبریز، طهران، قم و نجف اشـرف در محضر آیات عظام میرزا فتاح شهیدی، شیخ محمد رضا تنکابنی، شیخ کاظم شیرازی، سید عـبد الهادی شیرازی، سید ابـو القـاسم خویی و سید محسن حکیم کسب فیض نمود.در همان سنین جوانی به اجتهاد دست یافت و در فلسفه و عرفان نیز در محضر درس فیلسوف شرق آقا میرزا مهدی آشتیانی در طهران و عارف متأله شیخ مرتضی طالقانی در نـجف اشرف کسب فیض نمود و سرانجام در شمار فلاسفهء شهیر عصر درآمد و واجد شهرت بین المللی گردید. تا حال حاضر بیش از هشتاد اثر از آثار استاد به طبع رسیده است و چا بعضی از آنان همچون شـرح مـثنوی در 15 جلد مکررا تجدید گردیده است. ضمنا تحت نظارت ایشان و طی 12 سال کامل ترین کشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد رحلی تحت عنوان«از دریا به دریا»به طبع رسیده است.

از آثار برجسته ایشان شرح و تـفسیر کـاملی بر نهج البلاغه می باشد که 27 جلد آن به زبان فارسی چاپ شده است. و دیگر اثر نفیس استاد جعفری، در زمینه بررسی و مقایسه افکار مولانا با فلسفه ها و جهان بینی های شرق و غرب می باشد کـه کـتابی تحت عنوان «مولوی و جهان بینی ها»می باشد.

در زمینه حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر در اسلام، کتاب مفصل و مشروحی به قلم ایشان منتشر شده که نظریات جدید آن در کنفرانس اسلامی طرح و مورد استفاده قـرار گـرفته اسـت. کتاب مزبور به زبان انگلیسی نـیز تـرجمه و چـاپ شده است و به زبان ژاپنی توسط یکی از اساتید دانشگاه ناگویا در دست ترجمه می باشد. بیش از 60 کتاب و مقاله دیگر استاد علامه جعفری هنوز منتشر نـگردیده و در آیـنده بـه طبع خواهند رسید. که به این ترتیب مجموعه آثـار مـنتشر شده و منتشر نشده ایشان متجاوز از 150 عنوان می گردد. کتاب های ایشان در زمینه های فقه، علوم انسانی، روان شناسی، علوم تربیتی، معارف اسلامی، نظریه زیبایی و هنر در اسلام، مباحث فلسفی و کـلامی، مشحون از آرأ و نـظریات ابـتکاری و بدیع است. تا کنون ده ها نویسنده، استاد و محقق و متفکر از سراسر جهان بـا ایشان مذاکرات علمی داشته اند که مشروح بیش از 50 فقره از این مذاکرات در 2 جلد کتاب تحت عنوان«تکاپوی اندیشه ها»منتشر گردیده است. لازم بـه ذکـر اسـت که مکاتبات علمی علامه جعفری با برتراند راسل فیلسوف شهیر انـگلیسی کـه طی آنها، استاد جعفری به برخی از نظریات راسل انتقاد وارد ساخته، در بعضی از کتاب های ایشان مانند نقد و بررسی افـکار راسـل، توضیح و بـررسی مصاحبه راسل-وایت،مکرر به چاپ رسیده است. همچنین کتابی تحت عنوان «بررسی و نقد سـرگذشت انـدیشه ها»حاوی تـحلیل و نقد نظریات آلفرد نورث و ایتهد پدر منطق ریاضی که یکی از بزرگترین فلاسفه اروپا می باشد،چا و منتشر شـده اسـت.ضمنا کـتاب هایی به قلم ایشان در نقد و تحلیل فلسفه پوزیتویستی و نئوپوزیتویستی معاصر غرب چا و منتشر گشته کـه از آن جـمله می توان به شرح و نقد نظریات کانت،هگل،دکارت و دیوید هیوم اشاره نمود. استاد فقید عـلامه مـحمد تـقی جعفری(ره) بر اثر بیماری در تاریخ 25 / 8 / 1377 در شهر لندن به رحمت ایزدی پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.

در ذیـل فـهرست مصاحبه برخی از شخصیت های خارجی با علامه جعفری(ره)آمده است:

1.پروفسور روزنتال، آلمان: پیرامون«مالکیت، جزیه و کیفر سرقت»،1340 ه.ش

2.دکتر کـنت آلنـ لوتـر،آمریکا: «فلسفه و کلام اسلامی»،1340 ه.ش

3.پروفسور یانگ،آمریکا: «مقایسه شعر و شاعری در شرق و غرب»،1342 ه.ش

4.دکتر بدفورد، آلمان: «مقایسه علم النفس اسلامی و روان شـناسی مـعاصر»،1341 ه.ش

5.آقایان: ابراهیم سلیمان و شریف سحیمات، اردن: «تفاوتهای کلام شیعی با کلام اشعری»، 1342 ه.ش

6.مراسلات بـا بـرتراند راسـل،انگلستان: «چند مسأله فلسفی و علمی»،1342 ه.ش

7.دکتر پیکت، انگلستان:«فلسفه و هدف زندگی»، 1342 ه.ش

8.دکتر کلاوز، آلمان: «ضرورت دین در حیات بشری»،1343 ه.ش

9.دکتر پیتر، انگلستان: «مبانی عـقاید اسـلامی»، 1344 ه.ش

10.پروفـسور مونتنی، فرانسه: «مقایسه ای در ادبیات ایران و فرانسه»،1345 ه.ش

11.دکتر اس. الیزابت، انگلستان: «شرایط قضا در اسلام»

12.علال الفاسی، مراکش: «علیت از دیدگاه اشاعره و هـیوم»،1348 ه.ش

13.پروفـسور فلیپانی رونکنی، ایتالیا: «مسایل فلسفی و روش آن»،1348 ه.ش

14.دکتر خانم وان وایک، هلند:«گفتگو پیرامون مولوی،ویکتور هوگو و ماکیاولی»،1350 ه.ش

15.پروفسور چارلز آدامز، کانادا: «مقایسه عرفان هـندوئیسم و اسـلام»،1355 ه.ش

16.پروفسور بامات، فرانسه: «مولوی و اسلام و غرب»،1359 ه.ش

17.خانم نجمه زهره(فرزند شیخ محمد ابوزهره)، مصر:«بررسی شهادت امام حـسین(ع)،1360 ه.ش

18.آقـایان: پروفسور گانگوفسکی، گنادی آودیف، پروفسور آراپاچیان، دکتر صالح علی اف از اتـحاد جـماهیر شوروی: «اسلام و ماتریالیسم»،1361 ه.ش 19.آقایان:پروفسور گلیری شیراکوف،نبی خـزری (بـابایف)و گنادی آودیف، از اتحاد جماهیر شوروی: «فلسفه و ادبیات»،1361 ه.ش

20.آقای ویدپراتا ویدبک، هند: «انسان از دیدگاه اسلام و هندوئیسم»،1362 ه.ش

21.پروفـسور مـایر، آلمان: «مباحثی پیرامون داستان های قرآن و فلسفه»،1362 ه.ش

22.پروفـسور فـان اس،پروفسور هـانس کـونگ، آقـای واندارنت، پروفسور دایبر، آلمان:«مشترکات ادیان ابراهیمی»،1363 ه.ش

23.پروفسور روژه گـارودی، فرانسه: جلسه اول «شـخصیت زن»،و جلسه دوم:«فلسفه اسلامی»، 1364 ه.ش

24.پروفسور هربرت، فرانسه: «انسان در اسلام و مکاتب غرب»،1365 ه.ش

25.دکتر کورودا، ژاپن:«وحدت اسـلامی»،1366 ه.ش

26.خـانم الیزابت گاملین، انگلستان: «قصاص»، 1367 ه.ش

27.آقای یحیی مصطفی امـام، مصر: «حاکمیت در اسلام»،1367 ه.ش

28.خانم شوکت بـاکر، ترکیه: «مبانی فـقه تشیع و تسنن»،1367 ه.ش

29.پروفسور محمد عـبد السـلام ،پاکستان: «علم و فلسفه»،1367 ه.ش

30.آقای فرد رد، کانادا: «علل بروز مشکلات در علوم انسانی و نقش شخصیت ها در جوامع بشری»،1367 ه.ش

31.دکـتر گـودمار انر سوئد: «مقایسه حقوق بشر از دیـدگاه اسـلام و غـرب»،1367 ه.ش

32.آقای رحیم کـامل سـلیمان، مالزی: «اسلام و تبلیغ آن در عصر حاضر»،1367 ه.ش

33.آقـایان مـارتنسون، مانتز مارکوف و دانیلوترک، سوئد و یوگسلاوی: «حقوق بشر در اسلام و غرب»،1367

34.خانم ها: سیمون جان ذاکری، اواسیوویچ، فاطمه کامارا، اینگرید کسلد، لور نصر، سیده نـواب، گئورکن واثـن، پیپ جون، اولیا اوناچلویزالونتو، انیوارااسو، ماریتا استپانیان، از کشورهای فرانسه، سیرالئون، آلمان غـربی، لبنان، پاکـستان، مجارستان، فیلیپین و شوروی: «زن از دیـدگاه اسـلام»، «عقاید اسـلامی»، «بررسی شخصیت خیام»،1367 ه.ش

35.آقای فـین تیس، رایزن فرهنگی کشور دانمارک: «اصول مشترک ادیان آسمانی»،1368 ه.ش

36.خانم الیزابت گاملین، انگلستان: «حقوق و تکالیف انسانی در اسلام»،1368 ه.ش

37.آقای فـرد رد، کـانادا،: «رابطهء غرب با اسلام»و «عدم جدایی دیـن از سـیاست در اسـلام»،1368 ه.ش

38.آقـای گـالیندوپل، السالوادر: «فلسفه حقوق بشر از دیـدگاه اسـلام و غرب»،1369 ه.ش

39.دکتر هانس کورل، سوئد: «اختلاف حقوق بشر در اسلام و غرب»،1369 ه.ش

40.آقایان: کوپر و هرزیک، انگلستان: «بررسی شخصیت خیام»،1369 ه.ش

41.آقای دسکالزی، ایتالیا: «ویژگیهای مکتب اسـلام»،1369 ه.ش

42.آقـایان: شیخ حـسن قناعتلی،شیخ اسماعیل و شیخ محمود، ترکیه: «مبانی تشیع»،1369 ه.ش

43.آقایان: پال مـارکس و ویـلیام سـرلیک(اعضای کـمیسیون حـقوق بـشر)، آمریکا:«مقایسه حقوق بشر در اسلام و غرب»،1370 ه.ش

44.خانم گیوم، فرانسه: «مقایسه حقوق زن از دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر»، 1370 ه.ش

45.آقای عبد الرحمن وحید، اندونزی: «فلسفه و کلام»،1370 ه.ش

46.پروفسور پیتر فراست،کانادا: «عرفان اسلامی و مدیریت ایده آل»،1370 ه.ش

47.خانم کریستنی کاریو، سوئیس: «زیبایی و هنر»،1371 ه.ش

48.آقـای موریس، از دانشگاه اوهایو: «عرفان اسلامی»،1372 ه.ش

49.خانم دکتر گلر، از دانشگاه بسفر استانبول: «تفکرات اسلام و غرب»،1373 ه.ش

50.دکتر اردین پار، اتریش: «حقوق بشر»،1373 ه.ش

51.خانم رابین رایت، «مکتب تشیع در رویارویی با مدرنیته و دموکراسی»،1373 ه.ش

52.آقایان: پروفسور ماچوپولوس، پروفسور کاستاپولوس، پروفسور ولقاریس و جمعی از اندیشمندان مـسیحی ارتـدکس، یونان: «مسایل فلسفی و دینی»،1373 ه.ش

53.پروفسور هوبر، ایتالیا: «مسایل فلسفی و مذهبی»،1375 ه.ش

54.آقایان: عبد العالم دافالأ(سودان)، احمد ساغر احمد(پاکستان)، فرادهیکاری مانا بندرا(هند)، اصغر عبد الحلیم و با جاری دلاورخان(پاکستان)، 1375 ه.ش

فهرست آثار علامه محمد تقی جعفری(ره)

فقه

1.رسائل فقهی که شامل مطالب زیـر اسـت:طهارت اهل کتاب ذبایح اهل کتاب عدم انحصار زکات در مواد نه گانه قاعده لا ضرر و لا ضرار حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات حقوق حیوانات در فقه اسـلامی کـیفر سرقت در اسلام مقایسهء حقوق بـشر در اسـلام و غرب بحثی دربارهء امر به معروف و نهی از منکر حرمت سقط جنین مسؤولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی

2.حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسـلام و غـرب (فارسی و انگلیسی)

3.بررسی فقهی و حـقوقی طـرح ژنوم انسانی 4.الرضاع

فلسفه

1.جبر و اختیار

2.مجموعه مقالات که شامل موضوعات زیر است: برهان کمالی دکارت بر وجود خداوند برهان کمالی(وجوبی)در اثبات خدا

هدف زندگی مقدمه ای بر مفهوم فلسفهء مالکیت حرکت و تحول حرکت و تـحول از دیـدگاه قرآن طبیعت و ماورای طبیعت علم در خدمت انسان رابطهء علم و حقیقت علم و عرفان از دیدگاه ابن سینا علم از دیدگاه اسلام امید و انتظار

3.ارتباط انسان و جهان

4.ایده آل زندگی و زندگی ایده آل

5.نقد نظریات«دیوید هیوم»در چهار موضوع فـارسی مـفاهیم و اندیشه های مـجرد خویشتن علیت استی و بایستی

6.توضیح و بررسی مصاحبه برتراند راسل-وایت 7.بررسی و نقد برگزیدهء افکار راسل

8.زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام

9.حکمت اصول سـیاسی اسلام(فلسفه سیاسی اسلام)این کتاب ترجمه و تفسیر فرمان حضرت امیر المؤمنین(ع)به مـالک اشـتر است.

10.بـررسی و نقد کتاب«سرگذشت اندیشه ها»که مهمترین کتاب آلفرد نورث وایتهد در فلسفه مغرب زمین است.

11.پیام خرد،این کتاب حاوی تعدادی از سـخنرانی های بـین المللی می باشد که به عنوان نمونه می توان به سخنان ایشان تحت عنوان«تقسیم بندی فـلسفه ها»در یـونان در دانـشگاه آتن اشاره نمود. پس از این سخنرانی و بیان این تقسیم بندی جدید در فلسفه،آقای پروفسور موچوپولوس استاد بزرگ فـلسفه در دانشگاه آتن دربارهء استاد علامه جعفری این مطالب را بیان کرد:«همان گونه که در مـعرفی استاد گفتم؛ ایشان بسیار عـمیق بـه مسائل می نگرند.امروز شما آقایان و خانم ها با سخنرانی علامه جعفری می توانید این موضوع را تأیید کنید که استاد علامه جعفری،تقسیم بندی جدیدی را که برای علم و فلسفه و انواع آن مطرح کرده اند،بسیار جالب است و با توجه بـه افکار ایشان می توان خطوط اصلی فلسفه و وظایف آینده فیلسوف را تعیین کرد.

12.فلسفه دین

13.تحقیقی در فلسفه علم

14.فلسفه و هدف زندگی

15.فلسفه و نقد سکولاریزم

16.مقدمه ای بر فلسفه

17.مولوی و جهان بینی ها

18.تعاون الدین و العلم

19.الامر بین الامرین

20.نمایا لادراک الواقعی بین الفلسف القدیمه موالحدیثه

21.آفـرینش و انسان

22.مـوسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی

عرفان

1.عرفان اسلامی

2.آیا شریعت، طریقت و حقیقت با یکدیگر متفاوتند؟

3.نیایش امام حسین(ع) در صحرای عرفات به زبان فارسی و عربی

4.تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی(15 جلد)

5.حضرت علی(ع) و عرفان

6.علل و عوامل جذابیت سخنان مولوی

علم النفس

1.آیا جنگ در طـبیعت انـسان است؟

2.وجدان

معارف اسلامی

1.ترجمه و تفسیر نهج البلاغه(27 ج)

2.ترجمه کامل نهج البلاغه(1 جلد)

3.انسان در دیدگاه قرآن

4.مبدأ اعلا

5.امام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

6.شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی(ع)

7.علی از دیدگاه علی

8.علم و دین در حیات معقول

9.اخلاق و مذهب

10.شناخت از دیـدگاه عـلمی و قرآن در ادبیات و تحقیقات در مبانی آنها

ادبیات

1.سه شاعر(حافظ،سعدی،نظامی)

2.حکمت و اخلاق و عرفان در شعر نظامی گنجوی به زبان فارسی و روسی

3.تحلیل شخصیت خیام(بررسی آرأ فلسفی،ادبی، علمی و دینی)

4.از دریا به دریا(کشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد)

مباحث علمی

1.عمل تجرید ذهن

2.بحثی در قـانون تـعادل در روش تـجزیه ای و ترکیبی

3.دانش ها و ارزش ها در مجرای قوانین عـلمی

غروب زندگي

استاد فقید عـلامه مـحمد تـقی جعفری(ره) بر اثر بیماری در تاریخ 25 / 8 / 1377 در شهر لندن به رحمت ایزدی پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.توجه: از آنجا که درج مطالب در سایت "محبوبترین‌ها" برای همه کاربران آزاد می باشد، از همه کاربران محترم تقامندیم؛ در صورت مشاهده مطلبی خلاف واقع، غیرقانونی و یا منافی فرهنگ و اخلاق ایرانی و اسلامی در هر یک از پروفایل‌ها، از طریق بخش "تماس با ما" سایت مدیریت سایت را در جریان بگذارید.
 روابط عمومی سایت محبوبترین‌ها
Share

صفحه اصلی | ارتباط با ما | درباره ما | خبرنامه | جستجو | نقشه سایت | RSS
محبوبترین‌های سیاسی | محبوبترین‌های ورزشی | محبوبترین‌های هنری | محبوبترین‌های اقتصادی | محبوبترین‌های دانش | محبوبترین‌های اندیشه | محبوبترین‌های فرهنگ و ادب | محبوبترین‌های ارتباطات | محبوبترین‌های تاریخ و جامعه | محبوبترین‌های بهداشت

محمد تقی جعفری

محبوبترین‌ها,مشاهیر ایران,بیوگرافی نخبگان,جدیدترین اخبار,محبوبترین‌چهره‌ها,محبوبترین‌های سیاسی,محبوبترین‌های ورزشی,محبوبترین‌های هنری,محبوبترین‌های اقتصادی,محبوبترین‌های پزشکی,محبوبترین‌های فرهنگی,محبوبترین‌های دین و اندیشه,محبوبترین‌های رسانه و ارتباطات,محبوبترین‌های علم و دانش,محبوبترین‌های تاریخ و جامعه,