سیاسی » احزاب و تشکل‌ها » تعداد بازدید: ٣١١٤٠٨
حزب موتلفه اسلامی
امتیاز:

پيدايش

در سال ۱۳۴۱، طرح استعمار آمريكا در براندازي اسلام در ايران با برنامه و شيوة جديد توسط محمدرضا شاه و عوامل مزدور بيگانه، به اجرا درآمد.

امام خميني، مراجع تقليد، روحانيت، نخبگان اسلام خواه مردمي بپا خواستند، و نهضتي به رهبري امام خميني شروع شد كه به انقلاب اسلامي انجاميد.

نهضت امام خميني، حركتي مردمي بود. امام توده‌هاي مردم را به دفاع از اسلام و آزادي و استقلال فراخواندند و مردم نيز صادقانه و شجاعانه ۲۶ سال به نداي امام لبيك گفتند در آغاز سال ۴۲ حضرت امام از سه گروه عمده‌اي كه در ارتباط با ايشان و مردم بودند در منزل خويش، دعوت به عمل آورده و به آنها فرمودند:

(شما براي خدا كار مي‌كنيد، چرا با هم كار نكنيد)

مؤتلفه اسلامي، با نظر مبارك امام خميني تأسيس شد و اينك نزديك به ۴۵ سال است كه در خط امام و فقاهت و روحانيت اسلام و در خدمت مردم خداجو و آگاه ايران، به تلاش و جهاد و تقديم خدمت همت گماشته است.

زمينه پيدايش مؤتلفه

از بستر سياسي قدرت احزاب غربي نيست. از درون نهضت اسلامي و ضد استعماري و ضد استبدادي بر محور ولايت و رهبري فقيه عادل شايسته و اصلح است. و خواستگاه آن، طبقه يا قشر يا صنف خاصي نيست بلكه از درون توده‌هاي مردم متعهد به اسلام برخاسته است.

انگيزه اصلي

كسب قدرت و سلطه نيست، كسب رضاي خدا است و انجام وظيفه و تكاليف شرعي و ملي بر حاكميت قانون متكي به اسلام ناب محمدي۶، قوانين مصوب نمايندگان ملت، كه مغايرت با شرع نداشته باشد.

هدف اساسي

برقراري حاكميت ارزشهاي انقلاب اسلامي بر هر فرد و جمع و جامعه است و استقرار نظام عدالت اسلامي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امور دفاعي و در نهايت كار در جهت تشكيل حاكميت جهاني عدل اسلامي از طريق انتخاب آزاد و پذيرش مردم جهان.

مقصد

ايجاد جامعه نمونه اسلامي در درون تشكل و گسترش آن به جامعه و كشور، و در نهايت در جهاني پر از صلح و آزادي و عزت و سعادت در پناه عدالت و امامت عدل اسلامي.

دعوت

مؤتلفه اسلامي مي‌كوشد حزبي باشد كه بجاي دعوت به خود، به خدا دعوت كند تا در محوريت «الله» از خوديت‌هاي حزبي و منيت‌ها، و استبداد درون حزبي، و روابط رئيس و مرئوسي محفوظ بماند و انشاءالله معبدي كه همه در آن در پي انجام وظيفه عبداللهي، و كسب رضوان خدايي و خدمت به بندگان خدا باشند، و از قدرت طلبي و دنياپرستي و ذلت تسليم در برابر طاغوت‌ها، واله‌ها و استكبار جهاني بدور بماند.

ويژگي كاري

در سالهاي انقلاب، مؤتلفه همه كار خود را بر اساس تكليف الهي، با رعايت مباني شرعي و دقت عدم مغايرت با شرع و در تبعيت از اصل مترقي ولايت فقيه عادل، و نظارت فقها و روحانيت متعهد اسلام انجام داده است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بر محور ولايت فقيه عادل (امام خميني و سپس آيت الله العظمي خامنه‌اي) و قانون اساسي جمهوري اسلامي و مصالح و منافع نظام و كشور پرافتخار ايران و ملت بزرگوار اين سرزمين كهنسال حركت كرده و خواهد كرد.

ويژگي حركت

اسلامي و مردمي است.

ويژگي نظارتي

مؤتلفه اسلامي تنها تشكلي است كه از آغاز تأسيس، با نظر امام خميني شوراي روحانيت داشته است، تا آنها نظارت داشته باشند كه حركتها، برنامه‌ها و آموزشها، بر اساس (ما انزل الله – و ما قال رسول الله و الائمه الطهار) باشد. اعضاي شوراي روحانيت شهيد آيت الله مطهري، شهيد آيت الله بهشتي، آيت الله انواري و مرحوم حجت الاسلام و المسلمين مولايي بودند. ساختار و اهداف حزب را مي‌توانيد در اساسنامه و مرامنامه حزب كه در مجمع عمومي (كنگره) به تصويب رسيده است، بررسي كنيد.

عملكرد مؤتلفه اسلامي

عملكرد مؤتلفه اسلامي بطور فشرده در جزواتي مستقل چاپ شده است. بطور خلاصه در ۱۶ سال مبارزه قبل از پيروزي، مؤتلفه اسلامي در تمام صحنه‌ها و در فعاليتهاي مبارزاتي، سياسي، عقيدتي، فرهنگي و اجتماعي و در فعاليتهاي گوناگون و نوآوري‌هاي مختلف حضور سرنوشت‌ساز داشته است. از جمله در جريانات مبارزه با غائله انجمنهاي ايالتي و ولايتي، در مقابله همه جانبه با رفراندوم قلابي شاه (بهمن ۴۱)، عزاي ملي نوروز ۴۲، حضور در جريان مدرسه فيضيه، حضور در يوم الله سرنوشت ساز ۱۵ خرداد ۴۲ و روزهاي بعد از آن، تحريم انتخابات فرمايشي مجلس دوره ۲۱، راه‌اندازي اولين راهپيمايي مردمي در قم و سپس در عاشوراي سال ۴۲ و سال ۴۳، شركت در برگزاري مراسم استقبال از امام پس از آزادي، تكثير و توزيع نوارهاي امام و مراجع در سراسر كشور و چاپ و پخش و توزيع اعلاميه‌ها و بيانيه‌ها، چاپ و پخش اعلاميه عليه كاپيتولاسيون آمريكايي از طرف امام در يك شب، در تهران و شهرهاي بزرگ كشور، تشكيل اولين گروه جهاد مسلح با تأييد ضمني امام خميني، با نظر شوراي روحانيت منصوب ايشان با قهرماناني همچون عراقي و اندرزگو، راه‌اندازي مردمي اكثر راهپيماييها و تظاهرات و اعتراضات مردمي از جمله مجلس، اعتراض به تبعيد امام خميني۱ و تظاهرات ۱۳ آبان عليه تبعيد امام خميني و …

اقدام به اجراي حكم شرعي بر اساس نظر شوراي روحانيت مراجع در مورد حسنعلي منصور عامل اجراي كاپيتولاسيون آمريكايي، برگزاري مراسم و جلسات مذهبي و عزاداري و جشن‌هاي مذهبي با شيوه‌هاي نو و مترقي، تأمين بخش عمده هزينه مبارزه و انقلاب اسلامي از مردم و رسيدگي جدي به خانواده‌هاي زندانيان سياسي و بازماندگان شهدا و كمك به هزينه‌هاي معالجاتي مجروحان در جريانات تظاهرات و درگيري با رژيم طاغوت، اقدامات مثل تأسيس مدارس و آموزشگاهها و اردوهاي تفريحي، آموزشي و تهيه كتب و جزوات مذهبي و سياسي و نشريات انقلابي، اقداماتي همچون تأسيس صندوقهاي قرض‌الحسنه و امداد و كاريابي و صدقات، كمك به محرمين و مستضعفين، حضور جدي در مديريت و راهبري جريانات سالهاي ۵۶ و ۵۷ در كنار نيروهاي روحانيت و مدرسين حوزه علميه و تشكيل كميته استقبال از امام خميني، و انتظامات ۶۰ هزار نفره آن مراسم، اداره امور اقامتگاه امام خميني، از هر جهت در تهران و بسياري از فعاليتها كه در اين مختصر نمي‌گنجد. اين مبارزات تا حدي بود كه همواره در زندانهاي طاغوت تعداد زيادي از رهبران مؤتلفه محبوس بودند.

عملكرد مؤتلفه اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي

مؤتلفه در اين سالهاي هيچگاه مسئوليتهاي اصلي امور كشور را نداشته است ولي در همه صحنه‌ها هر جا ميدان فعاليت‌ بوده و زمينه كار داشته، پر تلاش و خستگي‌ناپذير حضور داشته است.

مؤتلفه از سال ۵۷ تا ۶۵ بر طبق نظر امام خميني، در حزب جمهوري اسلامي كار مي‌كرد با تعطيلي حزب جمهوری با كسب اجاره از امام، بطور مستقل كار را شروع كرد و تشكيلات خود را سامان جديد داد.

هر دو سال يكبار مجمع عمومي(كنگره) برگزار كرد و نمايندگان اعضاي مؤتلفه از بيش از صد شهر كشور در تهران اعضاي ۳۰ نفره شوراي مركزي و ۵ نفر (علي‌البدل) را انتخاب كرده‌اند كه از همه شخصيتهاي انقلابي از هر قشر، و از تجربه آموخته‌ها و جوانان تشكيل شده‌ است.

بخشهاي دانشجويان، جوانان، بانوان، امربه معروف و نهي از منكر بخوبي فعالند انتشار نشريه شما (مخفف شهداي مؤتلفه اسلامي) ارگان حزب كه از نشريات موثر بر فضاي سياسي كشور است. اعلام مواضع حزب، يكي از برنامه‌هاي موثر و آگاهي دهنده مؤتلفه است كه هر هفته توسط دبير كل حزب ارائه مي‌گردد. مؤتلفه با همه تشكلها و نيروهاي خودي، همراه بوده و هست. عملكرد مؤتلفه در جريان روزهاي پر‌التهاب پس از پيروزي، بسيار موثر و سرنوشت ساز بوده است و در جبهه‌هاي دفاع مقدس، نقش اساسي داشته و اولين گروه بسيجي‌وار را به جبهه‌ها اعزام نمود. در اين راه نيز تعداد فراواني از اعضا و طرفداران آن به درجه رفيع شهادت و به عزت جانبازي و آزادگي رسيده‌اند.

برگزاري كانون‌هاي متعدد در تهران و مراسم فراوان در استانها و شهرستانها و شركت در مراسم ايام الله و راهپيماييها، در كارنامه مؤتلفه در راستاي توسعه سياسي و فرهنگي كشور نقش بسته است.

شهداي حزب مؤتلفه اسلامي

مؤتلفه اسلامي در مبارزات مختلف سياسي بار رژيم منحوس طاغوت و در جريانات ۱۵ خرداد و ۱۷ شهريور ۵۷ و بعد از پيروزي انقلاب، عليه نفاق، التقاط، استكبار و در جبهه‌هاي حق عليه باطل و حماسه پرشكوه دفاع مقدس، شهداي فراواني را تقديم انقلاب و خط سرخ تشيع علوي نموده است. امكان اينكه بشود نام و ياد همه آنها را نوشت ميسر نمي‌باشد و تنها به ذكر آنها كه شهرت بيشتر دارند اكتفا مي‌شود شهيدان حاج صادق اماني، محمد بخارايي، مرتضي نيك‌نژاد رضا صفار هرندي، در رابطه با مقاومت در برابر كاپيتولاسيون آمريكايي بدست رژيم آمريكايي شاه (شهداي ۲۶ خرداد ۴۴). شهيد سيد علي اندرزگو در مبارزه چريكي اسلامي در برابر حاكمان مزدور آمريكايي بدست ساواك (۱۹ رمضان سال ۵۷). استاد شهيد آيت الله مطهري عضو شوراي روحانيت مؤتلفه بدست گروهك آمريكايي فرقان (۱۲ ارديبهشت ۵۸). شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي بدست منافقان آمريكايي (عضو شواري روحانيت نيز ۱۳۶۰). شهيد مهدي عراقي (عضو مؤسس و فرزندش شهيد حسام بدست منافقين آمريكايي). شهيدعباسعلي ناطق نوري، صادق اسلامي، علي درخشان، دكتر عباسپور، سرحدي در جريان هفتم تير ۶۰٫ شهيد سيداسدالله لاجوردي ، عضو مؤسس، بدست منافقين مزدور صدام و آمريكا، شهريور ۱۳۷۷ شهداي … اين ره كران ندارد. استمرار خط شهادت از ۱۵ خرداد ۴۲ تا شهريور ۷۷ در مؤتلفه اسلامي بهترين دليل بر اصالت حركت اسلامي مستقل و آزادي خواهانه مؤتلفه و شدت كينه و خشم استعمار جهاني و منافقين مزدور و جريانات التقاط و انحراف و ضد اسلام و ضد مردم از اين تشكل الهي و خدوم است.

گواهي بزرگان

سوابق پر افتخار مؤتلفه اسلامي مورد تأييد همه آنهايي است كه با انقلاب اسلامي ايران آشنايي دارند. اما نظريات و گواهي امام خميني و مقام معظم رهبري و بزرگان و شخصيتهاي نظام اسلامي ارزش‌ويژه‌اي دارد و دلها را در پذيرش عضويت مؤتلفه اسلامي مطمئن‌تر مي‌نمايد.

خلاصه‌اي از چند تأييد

امام خميني

شما از انقلابيون اول نهضت اسلامي هستيد.

مقام معظم رهبري

مجموعه مؤتلفه اسلامي مي‌تواند ادعا كند كه ريشه در دوران‌هاي دشوار مبارزه داد و امتحان سختي را از سر گذرانده است. شما براي خدا كار كرديد و آزموده شديد.

حاج سيد احمد خميني

شما برادران واقعاً از بهترين‌هاي انقلاب هستيد. از دوستان امام و از با سابقه‌هاي هستيد و مصداق السابقون السابقون اولئك المقربون مي‌باشيد. از ابتداي نهضت تا به حال با هم بوديد يك لحظه هم از خط امام و روش او جدا نشده‌ايد و ايشان هم به شما علاقه زيادي داشتند.

تركيب اعضاي شوراي مركزي فعلي(دوره یازدهم)

مدرك دكترا ۵ نفر

فوق‌ليسانس ۶ نفر

ليسانس ۸ نفر

فوق‌ديپلم و ديپلم ۴ نفر

خارج قفه ۶ نفر

علوم حوزوي- در حد سطح ۶ نفر

۱۴ نفر سوابق ممتدي در مبارزه با شاه، همراه زندانهاي طولاني و شكنجه دارند. اين آمار غير از آنهايي است كه در مبارزه بوده‌اند ولي سابقه زندان طولاني ندارند. دو نفر از اعضاي شوراي مركزي در مجامع بين‌المللي هستند و ديگر سوابق نيز در ذيل مي‌آيد.

۳ نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي

۸ نفر تجربه نمايندگي مجلس

۸ نفر مدير مسئول و سردبير نشريه

۱۰ نفر استاد و مدرس دانشگاهها

۸ نفر نويسنده كتب (كه چاپ شده است)

سخن آخر

مؤتلفه اسلامي، از همه خواهران و برادراني كه مي‌خواهند براي خدا كار كنند و در خط امام متعهد به اصل ولايت فقيه عادل هستند دعوت مي‌نمايد كه با عضويت در مؤتلفه اسلامي، اصل تحزب اسلامي، را تقويت نمايند تا دست در دست هم براي تحقق كامل اهداف و آرمانهاي امام خميني و مقام معظم رهبري و همه شهدا و بزرگان اسلام و ايران بكوشيم و ايراني آباد، شاد، آزاد و اسلامي بسازيم. اين مهم با تحزب مردمي و اسلامي بهتر صورت مي‌پذيرد چرا كه استعمارگران و منافقان و فرصت طلبان از تحزب اسلامي و بدور از غرب‌زدگي بيش از هر چيز هراس دارند. دستهامان با هم دلهامان پر محبت. افكارمان هماهنگ و همه با هم در راه سعادت و عزت- آزادي و استقلال جمهوري اسلامي ايران در حزب مؤتلفه اسلامي

براي هر گونه اطلاعات تكميل با صندوق پستي شماره ۱۱۱۵/۱۱۳۶۵ مكاتبه و يا از طريق نشاني پست الكترونيك ‌info@ motalefeh.ir ارتباط حاصل فرماييد.

والسلامتوجه: از آنجا که درج مطالب در سایت "محبوبترین‌ها" برای همه کاربران آزاد می باشد، از همه کاربران محترم تقامندیم؛ در صورت مشاهده مطلبی خلاف واقع، غیرقانونی و یا منافی فرهنگ و اخلاق ایرانی و اسلامی در هر یک از پروفایل‌ها، از طریق بخش "تماس با ما" سایت مدیریت سایت را در جریان بگذارید.
 روابط عمومی سایت محبوبترین‌ها
Share
صفحه اصلی | ارتباط با ما | درباره ما | خبرنامه | جستجو | نقشه سایت | RSS
محبوبترین‌های سیاسی | محبوبترین‌های ورزشی | محبوبترین‌های هنری | محبوبترین‌های اقتصادی | محبوبترین‌های دانش | محبوبترین‌های اندیشه | محبوبترین‌های فرهنگ و ادب | محبوبترین‌های ارتباطات | محبوبترین‌های تاریخ و جامعه | محبوبترین‌های بهداشت

حزب موتلفه اسلامی

محبوبترین‌ها,مشاهیر ایران,بیوگرافی نخبگان,جدیدترین اخبار,محبوبترین‌چهره‌ها,محبوبترین‌های سیاسی,محبوبترین‌های ورزشی,محبوبترین‌های هنری,محبوبترین‌های اقتصادی,محبوبترین‌های پزشکی,محبوبترین‌های فرهنگی,محبوبترین‌های دین و اندیشه,محبوبترین‌های رسانه و ارتباطات,محبوبترین‌های علم و دانش,محبوبترین‌های تاریخ و جامعه,