اندیشه » مراجع و بزرگان دینی » تعداد بازدید: ٢٩٨٦٩٣
رضا استادی مقدم‌
امتیاز:
آية‌الله‌ رضا استادي‌ مقدم‌ (تهراني)‌ در سال‌ 1316 در تهران‌ در خانواده‌اي‌ مذهبي‌ به‌ دنيا آمد. پدرش‌ مرحوم‌ حاج‌ خداداد كه‌ در سال‌ 1372 دار فاني‌ را وداع‌ گفت‌، مردي‌ متدين‌، اهل‌ خير بود كه‌ هماره‌ فرزند خود را در مسائل‌ معنوي‌ و مادي‌ كمك‌ مي‌كرد. او در قبرستان‌ وادي‌السلام‌ قم‌ در مقبره‌اي‌ كه‌ خود تهيه‌ كرده‌ بود، مدفون‌ است‌.

دوران‌ تحصيل‌:
آية‌الله‌ استادي‌ در سن‌ هفت‌ سالگي‌ به‌ دبستان‌ رفت‌ و در دوازده‌ سالگي‌ تحصيلات‌ دوره‌ ابتدايي‌ را به‌ پايان‌ رساند پس‌ از آن‌ تا شانزده‌ سالگي‌ به‌ كار و كسب‌ مشغول‌ بود. در شانزده‌ سالگي‌ به‌ وساطت‌ دو نفر از مؤمنان‌، به‌ مسجد امين‌ الدوله‌ بازار تهران‌ و مدرسه‌ علميه‌ مروي‌ رفت‌ و تحصيل‌ علوم‌ ديني‌ را آغاز كرد.
حدود چهار سال‌ از عمر طلبگي‌ خود را در تهران‌ سپري‌ كرد و سپس‌ به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ شرفياب‌ شد و در دروس‌ دورة‌ سطح‌ شركت‌ مي‌كرد. سپس‌ حدود ده‌ سال‌ در دروس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ شركت‌ كرد و از محضر استادان‌ برجستة‌ روزگار خود بهره‌ برد او دو بار به‌ عتبات‌ عاليات‌ مشرف‌ شده‌ بود كه‌ نخستين‌ بار آن‌ در دوران‌ كودكي‌ و بار دوم‌ در دوران‌ تحصيل‌ بود و چند ماه‌ به‌ طول‌ انجاميد كه‌ در طي‌ اين‌ چند ماه‌ در درس‌ خارج‌ برخي‌ از استادان‌ آن‌ ديار نيز حاضر شد.
آية‌الله‌ استادي‌ در طي‌ اين‌ سالها، شوق‌ فراوان‌ به‌ گردآوري‌ كتب‌ و مطالعة‌ آنها داشت‌ كه‌ اين‌ مسأله‌، بعدها در شكل‌گيري‌ روحية‌ پژوهشگري‌ او تأثير بسزايي‌ داشت‌. همچنين‌ در اين‌ سالها در درس‌ اخلاق‌ استادان‌ حوزة‌ علميه‌ تهران‌ و قم‌ حاضر مي‌شد.

استادان‌ و دوستان‌:
آية‌الله‌ رضا استادي‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ خود، محضر استادان‌ بسياري‌ را درك‌ كرد. او در حدود چهار سال‌ در تهران‌، از محضر آقايان‌ حاج‌ شيخ‌ عبدالكريم‌ حق‌ شناس‌ امام‌ جماعت‌ مسجد امين‌ الدوله‌ ـ حاج‌ شيخ‌ احمد مجتهدي‌ امام‌ جماعت‌ مسجد حاج‌ ملاجعفر، مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ هادي‌ مقدس‌ واعظ‌، مرحوم‌ حاج‌ ميرزا عبدالعلي‌ تهراني‌ امام‌ جماعت‌ مسجد بزازهاي‌ تهران‌ و... استفاده‌ كرد.
در قم‌ نيز در چند سالي‌ كه‌ دروس‌ دورة‌ سطح‌ را مي‌خواند به‌ درس‌ آية‌الله‌ ستوده‌، آية‌الله‌ ميرزا حسين‌ نوري‌، آية‌الله‌ خزعلي‌، آية‌الله‌ محمد شاه‌آبادي‌، آية‌الله‌ جعفر سبحاني‌، آية‌الله‌ منتظري‌، آية‌الله‌ مكارم‌ شيرازي‌، آية‌الله‌ سلطاني‌ بروجردي‌، آية‌الله‌ آذري‌ قمي‌ رفت‌ و از درس‌ ايشان‌، بهره‌ برد. در ضمن‌ در درس‌ اخلاق‌ و توسل‌ مرحوم‌ آية‌الله‌ حاج‌ شيخ‌ عباس‌ طهراني‌ و مرحوم‌ حاج‌ آقا حسين‌ فاطمي‌ شركت‌ كرد.
با پايان‌ يافتن‌ دوره‌ سطح‌ نيز به‌ دروس‌ خارج‌ آيات‌ عظام‌ مرحوم‌ سيد حسن‌ فريد اراكي‌، مرحوم‌ سيد محمد محقق‌ داماد يزدي‌، مرحوم‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌، مرحوم‌ سيد كاظم‌ شريعتمداري‌، مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ محمد علي‌ اراكي‌ و آية‌الله‌ حاج‌ سيد موسي‌ شبيري‌ زنجاني‌ رفت‌ و در چند ماهي‌ كه‌ در نجف‌ حضور داشت‌، در درس‌ خارج‌ امام‌ خميني‌(ره‌)، آية‌اللة‌العظمي‌ خويي‌(ره‌) و شهيد سيد محمد باقر صدر(ره‌) شركت‌ جست‌.
او در سالهاي‌ تحصيل‌ خود كه‌ نزديك‌ به‌ بيست‌ سال‌ بود، با برخي‌ از فضلا و بيش‌ از همه‌ با آية‌الله‌ سيد محسن‌ خرازي‌ درسها را مباحثه‌ مي‌نموده‌ است‌ و در طي‌ اين‌ سالها، خود از تدريس‌ دروسي‌ كه‌ خوانده‌ بود، غافل‌ نماند.
ايشان‌ از باب‌ تيمّن‌ و تبرك‌ از مرحوم‌ آية‌الله‌ سيد مصطفي‌ صفايي‌ خوانساري‌ و مرحوم‌ آية‌الله‌ شيخ‌ محمد تقي‌ تستري‌ ـ مؤلف‌ قاموس‌ الرجال‌ ـ و آية‌الله‌ نجومي‌ اجازه‌ روايت‌ دريافت‌ كرد.

فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌:
آقاي‌ استادي‌ تا به‌ امروز فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ بسياري‌ را به‌ عالم‌ اسلام‌ تقديم‌ داشته‌ است‌. او در طول‌ سالهاي‌ متمادي‌ به‌ تدريس‌ كتابهاي‌ شرح‌ لمعه‌، اصول‌ فقه‌، مكاسب‌، رسائل‌، كفايه‌، و نيز اصول‌ عقايد و تفسير پرداخته‌ و از اين‌ رهگذر، شاگردان‌ بسياري‌ را پرورانده‌ است‌.
از آغازين‌ سالهاي‌ تحصيل‌، به‌ امر تبليغ‌ اهتمام‌ داشته‌ و به‌ نقاط‌ گوناگوني‌ رفته‌ و مردم‌ آنجا را ارشاد نموده‌ است‌. همچنين‌ در برخي‌ سمينارها و همايشهاي‌ علمي‌، مانند كنگرة‌ شيخ‌ انصاري‌، شيخ‌ فضل‌ الله‌ نوري‌، ميبدي‌، سيد حسن‌ مدرس‌، ميرزاكوچك‌ خان‌، سيد شرف‌ الدين‌ و كنگره‌ امام‌ رضا(ع‌) و نيز همايش‌ اقتصاد اسلامي‌ به‌ ايراد سخن‌ پرداخته‌ است‌.
از كارهاي‌ مهم‌ ايشان‌ در اين‌ عرصه‌، تهيه‌، تنظيم‌ و چاپ‌ آثار سه‌ كنگره‌ عظيم‌ شيخ‌ مفيد، مقدس‌ اردبيلي‌ و آقا حسين‌ خوانساري‌ است‌ كه‌ حدود 5 سال‌، بيشتر اوقات‌ ايشان‌ را به‌ خود مصروف‌ داشته‌ است‌. پس‌ از آن‌ نيز تنظيم‌ آثار كنگره‌ فاضلين‌ نراقي‌ و نخبگان‌ گلپايگان‌ و چاپ‌ آن‌ به‌ عهده‌ ايشان‌ بوده‌ است‌.
آية‌الله‌ استادي‌ سه‌ سال‌ مدير حوزه‌ علميه‌ قم‌ و پنج‌ سال‌ سرپرست‌ كتابخانه‌ مسجداعظم‌ بود و چند سال‌ است‌ كه‌ عضو شوراي‌ عالي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ مي‌باشد. او حدود شش‌ سال‌ از اعضاي‌ هيأت‌ امناي‌ دائرة‌المعارف‌ اسلامي‌، سه‌ سال‌ از اعضاي‌ مشاوران‌ كتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌ بود و حدود سي‌ سال‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌ آية‌الله‌ خرازي‌، در هيأت‌ مديرة‌ مؤسسة‌ در راه‌ حق‌ مي‌باشد.
وي‌ از سال‌ 1350 تاكنون‌ در كنار درس‌، به‌ تأليف‌، تصحيح‌ و ترجمه‌ نيز اشتغال‌ داشته‌ است‌. برخي‌ از كتب‌ تأليفي‌ ايشان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1ـ فهرست‌ كتابهاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ فيضيه‌
2ـ فهرست‌ كتابهاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ عمومي‌ آية‌الله‌ گلپايگاني‌
3ـ فهرست‌ كتابهاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ حجتيه‌ قم‌
4ـ فهرست‌ كتابهاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ مسجد اعظم‌ قم‌
5ـ فهرست‌ كتابهاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ مروي‌
6ـ فهرست‌ صد و شصت‌ نسخه‌ خطي‌
7ـ آشنايي‌ با چند نسخه‌ خطي‌
8ـ فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانة‌ حسينية‌ شوشتري‌هاي‌ نجف
9ـ فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ آقاي‌ طبسي‌ حائري‌، فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ حاج‌ شيخ‌ علي‌ خوانساري‌، فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ مرحوم‌ حجت‌ كوه‌ كمري‌، فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانة‌ مدرسه‌ حجازي‌ها، فهرست‌ صد نسخه‌ از نسخه‌هاي‌ خطي‌ حاج‌ آقا اسماعيل‌ هدايتي‌، فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ امامزاده‌ هلال‌ آران‌ كاشان‌ و فهرست‌ دويست‌ و سي‌ نسخه‌ خطي‌ (اين‌ هفت‌ فهرست‌ در مجلات‌ گوناگون‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌)
10ـ فهرست‌ نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانة‌ مرحوم‌ آقا سيد مصطفي‌ صفايي‌ خوانساري
11ـ كتابنامة‌ نهج‌البلاغه‌
12ـ كتابنامه‌ امام‌ صادق‌(ع‌)
13ـ اصول‌ دين‌ براي‌ همه
14ـ شهري‌ در قرآن‌ و حديث‌
15ـ مدارك‌ نهج‌البلاغه‌
16ـ تحقيق‌ در يك‌ مسأله‌ فقهي‌
17ـ شفاعت‌ در قرآن‌ و حديث‌
18ـ چهل‌ داستان‌
19ـ امامت‌ در چند درس
20ـ تحقيقي‌ دربارة‌ دعاي‌ ندبه
21ـ توضيحي‌ پيرامون‌ غنيمت‌ در آية‌ خمس‌
22ـ بررسي‌ قسمتي‌ از كتاب‌ شهيد جاويد
23ـ كلمات‌ الاعلام‌ حول‌ جواز الشهادة‌ بالولاية‌ في‌ الاذان‌ و الاقامه‌
24ـ يادنامة‌ علامه‌ سيد ابوتراب‌ خوانساري‌
25ـ خاتميت‌ از ديدگاه‌ عقل‌ و قرآن‌ و حديث‌
26ـ ده‌ رساله‌،
27ـ بيست‌ مقاله‌،
28ـ سي‌ مقاله‌،
29ـ چهل‌ مقاله
30ـ مقدمه‌اي‌ بر ملل‌ و نحل‌
31ـ شرح‌ احوال‌ و آثار محقق‌ حلي
32ـ رساله‌اي‌ پيرامون‌ لغت‌ نامه‌ دهخدا
33ـ شرح‌ حال‌ آية‌الله‌ العظمي‌ اراكي‌(ره‌)
34ـ سي‌ جلس‌ پيرامون‌ قرآن‌ و عترت‌
35ـ بيست‌ مجلس‌ پيرامون‌ عهدنامة‌ مالك‌ اشتر
36ـ اصول‌ عقايد
37ـ آيينة‌ صدق‌ و صفا
38ـ گزيدة‌ منتهي‌ الا´مال‌
39ـ مختصر نجم‌ الثاقب
40ـ آشنايي‌ با تفسير و مفسران‌
41ـ فدك‌
42ـ سرگذشت‌ كتاب‌ شهيد جاويد
43ـ هفتاد دو منبر
44ـ دانشمندان‌ شيعه‌
45ـ دانشمندان‌ گلپايگان
46ـ شرح‌ احوال‌ خاندان‌ نراقي‌
47ـ نوزده‌ ستاره‌ و يك‌ ماه
48ـ من‌ اعلام‌ الشيعه‌
49ـ ابناء الزهراء ابناء الرسول‌
50ـ شرائط‌ اجتهاد
51ـ مجموعه‌ مقالات‌ درباره‌ حديث‌
52ـ رؤياي‌ نور
53ـ نگاهي‌ به‌ خوانسار.
آية‌الله‌ استادي‌ تاكنون‌ حدود 150 مقاله‌ نگاشته‌ كه‌ پس‌ از چاپ‌ در مجلاّت‌ به‌ صورت‌ كتابهايي‌ با نام‌هاي‌ مختلف‌ تجديد چاپ‌ شده‌ كه‌ در بخش‌ تأليفات‌ ايشان‌ ياد شد. وي‌ كتب‌ بسياري‌ را تصحيح‌ نموده‌ است‌ كه‌ از جمله‌ مي‌توان‌ الكافي‌ في‌ الفقه‌، تقريب‌ المعارف‌، نفس‌ المهموم‌، دو جلد از جواهر الكلام‌، المسلك‌ محقق‌ حلّي‌، نه‌ رساله‌ از محقق‌ حلّي‌، منهج‌ الرشاد، هفده‌ رساله‌ فارسي‌، چهارده‌ رساله‌ عربي‌، سي‌ رساله‌ مرحوم‌ آقاميرزا احمد آشتياني‌ را نام‌ برد همچنين‌ وي‌ بر چاپ‌ كتب‌ بسياري‌ نظارت‌ داشته‌ است‌ كه‌ از جمله‌ آنها به‌ ميزان‌ الطالب‌، چهارده‌ جلد از تفسير نور، التوازن‌ الاسلامي‌، الحكومت‌ الاسلاميه‌ في‌ روايات‌ الشيعة‌ و چند جلد از تأليفات‌ آية‌الله‌ العظمي‌ اراكي‌ را مي‌توان‌ اشاره‌ كرد.

فعاليت‌هاي‌ سياسي‌:
آيت‌الله‌ استادي‌ در پيش‌ از انقلاب‌، دوشادوش‌ مردم‌ به‌ مبارزه‌ براي‌ سرنگوني‌ رژيم‌ شاه‌ پرداخت‌ و پس‌ از انقلاب‌ به‌ عضويت‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ درآمد. وي‌ همواره‌ به‌ تبعيت‌ از راه‌ امام‌ خميني‌(ره‌) و حمايت‌ از رهبري‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ تأكيد داشته‌ و هماره‌ دستاوردهاي‌ انقلاب‌ را كه‌ همانا حاصل‌ خون‌ هزاران‌ شهيد بوده‌، پاس‌ مي‌داشته‌ است‌.
برخي‌ از مسؤوليتهاي‌ وي‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
ـ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
ـ عضويت‌ در شوراي‌ نگهبان‌ با حكم‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ آيت‌ الله‌ خامنه‌اي‌
ـ نمايندگي‌ مجلس‌ خبرگان‌ در دوره‌ سوم‌ از استان‌ تهران‌
ـ سرپرست‌ كتابخانه‌ مسجد اعظم‌
ـ عضو هيأت‌ امناي‌ دائرة‌ المعارف‌ اسلامي‌
ـ عضو هيأت‌ مديره‌ موسسه‌ در راه‌ حق‌
ـ عضو مشاوران‌ كتابخانه‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌
ـ عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ حوزه‌
آية‌الله‌استادي‌ هم‌ اكنون‌درحوزه‌علميه‌ قم‌ به‌ تدريس‌، فعاليتهاي‌ علمي‌، پژوهشي‌ و تبليغي‌ اشتغال‌دارد.


توجه: از آنجا که درج مطالب در سایت "محبوبترین‌ها" برای همه کاربران آزاد می باشد، از همه کاربران محترم تقامندیم؛ در صورت مشاهده مطلبی خلاف واقع، غیرقانونی و یا منافی فرهنگ و اخلاق ایرانی و اسلامی در هر یک از پروفایل‌ها، از طریق بخش "تماس با ما" سایت مدیریت سایت را در جریان بگذارید.
 روابط عمومی سایت محبوبترین‌ها
Share
صفحه اصلی | ارتباط با ما | درباره ما | خبرنامه | جستجو | نقشه سایت | RSS
محبوبترین‌های سیاسی | محبوبترین‌های ورزشی | محبوبترین‌های هنری | محبوبترین‌های اقتصادی | محبوبترین‌های دانش | محبوبترین‌های اندیشه | محبوبترین‌های فرهنگ و ادب | محبوبترین‌های ارتباطات | محبوبترین‌های تاریخ و جامعه | محبوبترین‌های بهداشت

رضا استادی مقدم‌

محبوبترین‌ها,مشاهیر ایران,بیوگرافی نخبگان,جدیدترین اخبار,محبوبترین‌چهره‌ها,محبوبترین‌های سیاسی,محبوبترین‌های ورزشی,محبوبترین‌های هنری,محبوبترین‌های اقتصادی,محبوبترین‌های پزشکی,محبوبترین‌های فرهنگی,محبوبترین‌های دین و اندیشه,محبوبترین‌های رسانه و ارتباطات,محبوبترین‌های علم و دانش,محبوبترین‌های تاریخ و جامعه,